สมัครสมาชิกช่าง-ผู้รับเหมา อีซีบิวท์

หน้าหลัก | สมัครสมาชิกช่าง-ผู้รับเหมา อีซีบิวท์
 • ผู้รับเหมายินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ,นามสกุล,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์,อีเมลล์,id LINE,Facebook,พิกัด GPS,เลขบัตรประจำตัวประชาชน, รายละเอียดกิจการของผู้รับเหมา,รายละเอียดการทำงานของผู้รับเหมา,รูปถ่าย กับESYBUILD เพื่อประโยชน์ในการส่งมอบงาน
 • ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับเหมาจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
 • ผู้รับเหมาต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เรียกใช้บริการในการใช้บริการ
 • ผู้รับเหมาต้องยินยอมให้ ทีมงานESYBUILDบันทึกการถ่ายทำ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
 • ผู้รับเหมาสามารถแก้ไขข้อมูล หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ โดยจะต้องแจ้งให้ทางทีมงานทราบล่วงหน้า
 • ESYBUILD มีสิทธิในการถอดสมาชิกออกจากระบบ หากผู้รับเหมาได้มีการกระทำใดๆที่มีการอ้างอิงก่อให้เกิดความเสียหาย
 • ผู้รับเหมาจะต้องชี้แจงกรณีที่มีการเก็ยค่าเข้าไปตรวจสอบหน้างานกับผู้ใช้บริการก่อนเข้าไปดูหน้างานจริง
 • ESYBUILD ไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมาแอบอ้างชื่อ ESYBUILD ในการออกเอกสาร และเรียกเก็บค่าบริการพิเศษจากลูกค้าผู้ใช้บริการ
 • เงื่อนไขและข้อตกลงที่กล่าวมาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหน้า ควรตรวจสอบรายละเอียดที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทีมงาน ESYBUILD เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวผู้รับเหมา
 • ESYBUILD ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของ ESYBUILD
 • ท่านสามารถอ่านและให้ความยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ธุรกิจ