บริการค้นหา โดย ESYBUILD

เราจะคัดเลือกผู้รับเหมาสมาชิก ESYBUILD ที่มีฝีมือการทำงาน ผ่านมาตราฐานและผ่านการตรวจสสอบหน้างาน ให้กับท่าน กรุณากรอกข้อมูลงาน ก่อสร้างให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการค้นหาช่างรับเหมาให้ตรงกับลักษณะของงาน

ข้อมูลผู้รับบริการ

รายละเอียดงานก่อสร้าง

คลิก เลือกประเภทงานก่อสร้าง

เงื่อนไขผู้ใช้บริการ ESYBUILD
  • ผู้ใช้บริการ ยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล,ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์,อีเมล์, id line, พิกัด gps,รายละเอียดหน้างาน แก่สมาชิกช่างเพื่อที่จะได้เข้ารับการบริการจากช่างรับเหมาได้
  • ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางทีมงาน esybuildติดต่อกลับเพื่อสอบถามความพึงพอใจหลังและระหว่างการใช้งาน
  • ผู้ใช้บริการและช่างรับเหมาเข้าถึงและใช้บริการนี้ด้วยความเสี่ยงการตัดสินใจและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการและช่างรับเหมาเอง
  • esybuildไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการดูแลที่ไม่รอบคอบของผู้ใช้บริการและช่างรับเหมา
  • esybuildมีทั้งการบริการแบบฟรีและบริการแบบที่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ใช้บริการควรตรวจสอบรายละเอียดก่อนเลือกใช้บริการ
  • เงื่อนไขและข้อตกลงที่กล่าวมาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหน้าผู้ใช้บริการและช่างรับเหมาควรเข้ามาดูรายละเอียดส่วนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวผู้ใช้บริการ
  • esybuild ไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาดการสูญเสียข้อมูลหรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ esybuild